RESURSI

RĪKU KOMPLEKTS SKOLOTĀJIEM UN PASNIEDZĒJIEM

Rīku komplekts ir noderīgs skolotāju un pasniedzēju instruments, kā mērķis ir sniegt pamatzināšanas par lauksaimniecības kooperatīva uzņēmuma raksturojumu, palielināt izpratni par tirgus virzītas asociācijas priekšrocībām lauksaimniecības kooperatīvos, iedvesmot un motivēt studentus turpināt padziļināt savas zināšanas šajā jomā un pēc absolvēšanas dibināt lauksaimniecības kooperatīvus vai kļūt par to biedriem. Komplektā ir prezentācijas slaidi, izdales materiāli, piederumi dažādām spēlēm utt., ar ko sekot pasniedzēja rokasgrāmatai. Visus materiālus var izdrukāt papīra formātā un izmantot apmācībās izglītības iestādēs.