IEPAZĪSTIES AR MŪSU PROJEKTU

Uzziniet par mūsu misiju vietnē YOUcooperATE

Mūsu projekta YOUcooperATE (Jauniešu kooperēšanās lauksaimniecībā stiprināšana, uzlabojot zināšanas) mērķis ir palielināt zināšanas, izpratni un prasmes lauksaimniecības kooperatīvu attīstībā jauniešiem vecumā no 15 līdz 17 gadiem, kuri apgūst profesionālo izglītību lauksaimniecībā Rumānijā, Ungārijā, Bulgārijā, Latvijā un Itālijā ar mūsdienīgiem mācību un e-apmācības paņēmieniem.

MŪSU MĒRĶI

Uzlabojiet savas prasmes

Trīs galvenie mūsu projekta mērķi ir (1) paaugstināt zināšanu un izpratnes līmeni par kooperatīvā biznesa modeļiem un vērtībām jauniešiem, kuri iegūst lauksaimniecības izglītību,; (2) atbalstīt konkrētu zināšanu iegūšanu studentiem, veicinot lauksaimniecības kooperatīvu iesaistīšanos projektā, izmantojot mentoringu, biznesa gadījumu simulācijas programmas, mācību vizīšu rīkošanu; (3) labas prakses un mācību programmu izplatīšana par kooperatīvo uzņēmējdarbību profesionālās izglītības iestādēs un neformālās izglītības iestādēs piecās valstīs.

YOUCOOPERATE
PROJEKTA PARTNERI

Par YouCooperate komandu

Projekts tiek īstenots Rumānijas Eiropas politikas centra (Rumānija) vadībā kopā ar 5 partnerorganizācijām, tostarp Nacionālo kooperatīvās izglītības institūtu (Itālija), Civitas fondu (Rumānija), Nacionālo mazo ģimeņu lauksaimnieku un ražotāju apvienību (Bulgārija), Zemnieku saeimu (Latvija) un Zivsaimniecības un akvakultūras pētījumu institūtu (Ungārija).