РЕСУРСИ

РЪКОВОДСТВО ЗА УЧИТЕЛИ И ОБУЧИТЕЛИ

Ръководството представлява полезен инструмент за учители и обучители, което има за цел да предостави основни познания за характеристиките на земеделските кооперативи, да повиши осведомеността относно ползите от сдружаването в земеделски кооперативи, да вдъхнови и мотивира учениците да задълбочат познанията си в тази област и да инициират / станат членове на земеделски кооперативи след дипломирането си. Комплектът съдържа презентации, информационни листове и материали за различни игри и т.н. – подробно описани в ръководството на учителя. Всички материали могат да бъдат отпечатани на хартиен носител и да се използват по време на обученията на учениците от професионалните училища по селскостопанство (T-VET ).