Модул 3 – Управление на кооператив

След завършване на модула ще можете да:
  • Приложите практически решения при възникването на различни предизвикателства и проблеми, по пътя на създаването и функционирането на земеделския кооператив;
  • Се присъедините към екип и да изготвите свой собствен бизнес план за създаване на кооператив;

Тематично съдържание

Икономика и маркетинг: основни понятия
Моят бизнес план – част първа
Моят бизнес план – част втора

Приблизително време за попълване на модула: 8 часа
Продължителност на модула: 1 месец

Относно инструктора

YOUcooperATE

Нашите експерти от YouCooperate имат за цел да укрепят знанията, разбирането и компетентностите за развитие на селскостопанските кооперации на младежи, ангажирани в селскостопанско техническо и професионално образование и обучение (T-VET) в Румъния, Унгария, България, Латвия и Италия, като по този начин осигуряват чрез модерно обучение и електронно техники за обучение, информационен и образователен път за развитие на сектора на земеделските кооперации от следващото поколение фермери.

9 Курсове

+2 записани
Отворете регистрацията