Модул 3 – Кооперативно развитие

В края на модула ще можете да:
  • Прилагате практически решения на потенциални предизвикателства, възникнали при създаването и функционирането на земеделския кооператив;
  • Да се ​​присъедините към екип и да начертаете собствен бизнес план за създаване на кооператив;
YOUcooperATE · юни 1, 2021

Тематично съдържание

Икономически и маркетингови концепции – основни понятия:

  • Моят бизнес план – част първа;
  • Моят бизнес план – част втора

Приблизително време за попълване на модула: 8 часа

Разпределен срок: 1 месец

Преглед на курса:

Разбира се Съдържание

Разгъване на всички
Тематично съдържание 1
Урок Съдържание
Маркетинг
Разгънете
Урок Съдържание
Тематично съдържание 2
Тематично съдържание 3

Относно инструктора

YOUcooperATE

Нашите експерти от YouCooperate имат за цел да укрепят знанията, разбирането и компетентностите за развитие на селскостопанските кооперации на младежи, ангажирани в селскостопанско техническо и професионално образование и обучение (T-VET) в Румъния, Унгария, България, Латвия и Италия, като по този начин осигуряват чрез модерно обучение и електронно техники за обучение, информационен и образователен път за развитие на сектора на земеделските кооперации от следващото поколение фермери.

18 Курсове

+15 записани
Не е записан

Разбира се Включва

  • 6 Уроци
  • 10 Тестове