Модул 1 – Идентичност на кооперативната система

След успешното завършване на модула ще можете да:

  • определите какво е кооператив;
  • избройте принципите и ценностите на кооператива;
  • определите видовете кооперативи;
  • знаете как работи един земеделски кооператив;
YOUcooperATE · март 23, 2021

Тематично съдържание

История и значение

Ценности и принципи

Фокус: земеделски кооперативи

Приблизително време за попълване на модула: 4 часа

Продължителност на модула: 2 седмици

Преглед на курса:

 

Относно инструктора

YOUcooperATE

Нашите експерти от YouCooperate имат за цел да укрепят знанията, разбирането и компетентностите за развитие на селскостопанските кооперации на младежи, ангажирани в селскостопанско техническо и професионално образование и обучение (T-VET) в Румъния, Унгария, България, Латвия и Италия, като по този начин осигуряват чрез модерно обучение и електронно техники за обучение, информационен и образователен път за развитие на сектора на земеделските кооперации от следващото поколение фермери.

18 Курсове

+62 записани
Не е записан

Разбира се Включва

  • 8 Уроци
  • 9 Тестове