ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ С НАШИЯ ПРОЕКТ

Научете за нашата мисия във YouCooperate

Мисията на нашия проект YOUCooperATE (Младежко сътрудничество за обновяване на селското стопанство чрез образование) е да повиши знанията, разбирането и значението за развитие на земеделските кооперативи (ЗК) на младежи на възраст 15-19 години, със професионално селскостопанско и техническо образование и обучение (T -VET) в Румъния, Унгария, България, Латвия и Италия, осигурявайки чрез съвременни техники за обучение и електронно обучение информационна  и образователна сесия за развитието на земеделските кооперативи от следващото поколение фермери в съответните държави

НАШИТЕ ЦЕЛИ

Надградете уменията си

Трите основни цели на проекта са (1) да повиши знанията и осведомеността сред младежите, със професионално селскостопанско и техническо образование във всяка страна по отношение на ценностите и бизнес модела за коопериране; (2) придобиването на конкретни знания за учениците и учителите чрез насърчаване участието на земеделски кооперативи в проекта, използвайки различни програми за менторство, симулация на бизнес казуси, организиране на учебни посещения и (3) разпространение на добри практики и инструменти, свързани с кооперативното предприемачество в училищата с професионално селскостопанско и техническо образование и обучение в петте страни  включени в проекта, в условия на неформално обучение.

YOUCOOPERATE КОНСОРЦИУМ

Информация за екипа на YouCooperate

Проектът се координира от  Румънския център за европейски политики (Румъния), и се изпълнява заедно с 5 партньорски организации, Национален институт за кооперативно образование (Италия), Фондация Civitas (Румъния), Национално сдружение на малките семейни фермери и преработватели (България), Парламент на земеделските производители (Латвия) и Изследователски институт за рибарство и аквакултури (Унгария).